Sản phẩm nổi bật

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến
  • Sale - Manager

    Gọi: 0902527991


Lượng truy cập
Hướng dẫn sử dụng cờ lê lực điện tử KTC
Hướng dẫn sử dụng cờ lê lực điện tử KTC

Vui lòng tham khảo các bước sau để có thể sử dụng cờ lê lực điện tử KTC:

3 bước để thao tác để xiết lực đến mục tiêu cài đặt trước

. Khởi động cần xiết lực
. Thiết lập lực lực đặt trước
. Tiến hành đo lực xiết
Với 3 bước để có thể sử dụng cờ lê lực điện tử thực hiện công việc xiết lực đến 1 mục tiêu cài đặt trước.  Các bước chi tiêt được tiến hành như sau:


Bước 1 - Khởi động cờ lê lực điện tử:

Khởi động cờ lê lực điện tử
Bấm nút P trên cần xiết lực
Tiếng "Beep",đèn Led chớp
Số "0" sẽ hiện trên màn hình
Thể hiện trên màn hình


Bước 2 - Thiết lập, cài đặt lực : 

Bắt đầu việc cài đặt lực
Bấm nút "M"
Nút "M" nhấp nháy 
Giá trị lực xuất hiện
Thể hiện trên màn hình

 

Thiết lập, cài đặt lực bằng
Việc bấm nút "+/C" hoặc "-"
Khi giá trị lực được cài đặt
Bấm và giữ nút "M"
Thể hiện trên màn hình

 

Tiếng "Beep", đèn LED sáng
Giá trị lực đã được cài đặt
Bỏ nút "M", số "0" xuất hiện
--> Việc cài đặt lực hoàn tất
Thể hiện trên màn hình


Bước 3 - Tiến hành việc xiết lực:

Cầm cờ lê lực, vặn
Theo đường giữa tay cầm
Gía trị đo sẽ tăng dần
Theo mức độ của lực vặn
Thể hiện trên màn hình

 

Khi đạt đến 90% giá trị
Tiếng "Beep" ngắn, LED chớp
Khi đạt 100% giá trị lực
Tiếng "Beep" dài, đèn sáng
Thể hiện trên màn hình


Kết thúc công việc xiết lực: 

Cờ lê lực điện tử KTC còn nhiều tính năng khác nữa.
Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng, hoặc liên lạc với chúng tôi
. Công ty TNHH Thiết bị & Phụ tùng An Khánh